Popis korisnika okvirnih sporazuma

Korisnici okvirnih sporazuma za nabavu opskrbe prirodnim plinom su obveznici središnje javne nabave navedeni u članku 12. stvaku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj, 59/2017) te javni naručitelji prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 26. lipnja 2016. godine (Narodne novine, broj 62/16) i prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 14. veljače 2019. godine (Narodne novine, broj 16/19).

Korisnici se razlikuju na razini pojedinog okvirnog sporazuma.
 

Dokumenti