Kontakt

Za sve informacije vezano za predmetnu nabavnu kategoriju možete se obratiti na potrosni@nabava.gov.hr