Cijene za korisnike

Sukladno okvirnim sporazumima za nabavu uredskog materijala Središnji državni ured za središnju javnu nabavu će svakih mjesec dana objavljivati cijene uredskog materijala koje se primjenjuju za korisnike okvirnih sporazuma u narednom razdoblju od mjesec dana.


(ažurirano 8. rujna 2023. godine)