Kontakt

Za sve informacije vezano za predmetnu nabavnu kategoriju možete se obratiti na uredski@sredisnjanabava.hr (uredski materijal) ili toneri@sredisnjanabava.hr (toneri i tinte)