Česta pitanja

1. Može li se povećati broj uređaja?

Može, ali se povećanje mora usuglasiti s ponuditeljem i SDUSJN obzirom da prema uvjetima OS povećanje može biti do 15% na cijelu grupu.