Popis korisnika okvirnih sporazuma

Korisnici okvirnih sporazuma za nabavu usluga ispisa su obveznici središnje javne nabave navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 97/2020).