Rezultati upitnika

Sukladno članku 22. okvirnih sporazuma za nabavu usluga čišćenja prostorija, Središnji državni ured objavljuje rezultate Upitnika o ocjeni rada i izvršenja usluge sukladno ugovorima sklopljenim temeljem okvirnih sporazuma, za razdoblje od kolovoza do listopada 2018. godine.