Kontakt

Za sve informacije vezano za predmetnu nabavnu kategoriju možete se obratiti na autoosiguranje@sredisnjanabava.hr (obavezno i kasko osiguranje) ili kolektivnoosiguranje@sredisnjanabava.hr (kolektivno osiguranje)