Kontakt

Za sve informacije vezano za predmetnu nabavnu kategoriju možete se obratiti na autoosiguranje@nabava.gov.hr (obavezno i kasko osiguranje vozila) ili kolektivno@nabava.gov.hr (kolektivno osiguranje)