Popis korisnika okvirnih sporazuma

Korisnik okvirnog sporazuma za nabavu usluga kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja je Ministarstvo pravosuđa i uprave, dok su korisnici okvirnih sporazuma za usluge obveznog osiguranja od automobilske odogovornosti i kasko osiguranja obveznici središnje javne nabave navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 97/2020) te javni naručitelji prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 04. srpnja 2019. godine (Narodne novine, broj 65/19).