Etički kodeks

Odredbama Zakona o državnim službenicima propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika (Narodne novine, broj  40/11 i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično i moguće koruptivno postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.
 

  • POVJERENIK ZA ETIKU

Saša Čaldarević

tel:  01/4599 883
fax: 01/4599 844
e-pošta: sasa.caldarevic@sredisnjanabava.hr
 

  • POVJERLJIVA SAVJETNICA

Temeljem odredbi članka 81. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 104/13, 150/13, 153/13 i 71/16) imenovana je povjerljiva savjetnica. Povjerljiva savjetnica prima i rješava pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva osobe državnog službenika propisano člankom 80. Kolektivnog ugovora.

Sukladno navedenom imenovana je povjerljiva savjetnica Odlukom od 10. veljače 2017. godine:

Maja Antolković

tel:  01/4599 892
fax: 01/4599 844
e-pošta: maja.antolkovic@sredisnjanabava.hr

 

  • OSOBA ZADUŽENA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Iva Poleto Pavlović

tel:  01/4599 834
fax: 01/4599 844
e-pošta: iva.poletopavlovic@sredisnjanabava.hr