Etički kodeks

Odredbama Zakona o državnim službenicima propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika (Narodne novine, broj  40/11 i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično i moguće koruptivno postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.
 

  • POVJERENIK ZA ETIKU

Vedran Čudina

tel:  01/4599 886
e-pošta: vedran.cudina@nabava.gov.hr 
 

Temeljem članka 72. stavak 4. i 74. stavka 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ br. 56/22; Dodatak I Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 127/22; Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i 58/23 i Dodatak III I Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike) donesena je Odluka o imenovanju dvije osobe zadužene za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika.