Etički kodeks

Odredbama Zakona o državnim službenicima propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika (Narodne novine, broj  40/11 i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično i moguće koruptivno postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.
 

  • POVJERENIK ZA ETIKU

Vedran Čudina

tel:  01/4599 886
fax: 01/4599 844
e-pošta: vedran.cudina@nabava.gov.hr 
 

  • POVJERLJIVA SAVJETNICA

Temeljem odredbi članka 75. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 112/2017, 12/2018 i 2/2019) imenovana je povjerljiva savjetnica. Povjerljiva savjetnica prima i rješava pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva osobe državnog službenika propisano člankom 74. Kolektivnog ugovora.

Odlukom od 22. svibnja 2019. godine imenovana je povjerljiva savjetnica:

Maja Antolković

tel:  01/4599 892
fax: 01/4599 844
e-pošta: maja.antolkovic@nabava.gov.hr