Ravnopravnost spolova

Koordinatorica za ravnopravnost spolova

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012 i 69/2017), za koordinatoricu za ravnopravnost spolova u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu imenovana je Valentina Turkalj.


Kontakt:
tel: 01/4599 831
e-pošta: valentina.turkalj@nabava.gov.hr 


Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012 i 69/2017) te uz pribavljeno prethodno odobrenje Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 004-02/22-15/05; URBROJ: 50442/13-24-6, od 29. svibnja 2024. godine), primjenjuje se Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2024. do 2028. godine Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (KLASA: 023-02/22-05/02; URBROJ: 535-03/1-24-4, od 10. lipnja 2024. godine):

 

 
  • KORISNI LINKOVI:
Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova