Ravnopravnost spolova

Koordinatorica za ravnopravnost spolova

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012 i 69/2017), za koordinatoricu za ravnopravnost spolova u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu imenovana je Valentina Turkalj.

Kontakt:
tel: 01/4599 831
e-pošta: valentina.turkalj@nabava.gov.hr 

 
  • PLAN DJELOVANJA ZA PROMICANJE I USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2015. GODINE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA SREDISNJU JAVNU NABAVU
Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012 i 69/2017) te uz pribavljeno prethodno odobrenje Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 004-02/12-14/2; URBROJ: 50442/03-13-02, od 7. siječnja 2013. godine), primjenjuje se Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2012. do 2015. godine Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (KLASA: 004-01/12-01/01; URBROJ: 535-12-04, od 7. veljače 2013. godine).

Za uvid u Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2012. do 2015. godine Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu možete se obratiti sa zahtjevom (elektroničkom poštom) Maji Antolković Bašić, službenici za informiranje – kontakt: iva.poleto-pavlovic@nabava.gov.hr 
 
  • Podaci o državnim dužnosinicima/cama i rukovodećim državnim službenicima/cama
Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je na sjednici 15. srpnja 2011. godine donio Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Sastavni dio Nacionalne politike je i Strateški okvir za provedbu politike ravnopravnosti spolova i Akcijski plan djelovanja koji sadrži ključne aktivnosti i mjere prema prioritetnim tematskim područjima djelovanja, a utvrđeni su glavni nositelji i sunositelji, kao i predviđeni rokovi provedbe. Slijedom navedenog, u okviru provedbe mjere 4.1.7., Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje sljedeće spolno razlučene podatke o dužnosnicima i dužnosnicama i rukovodećim državnim službenicima i službenicama, sa stanjem na dan 01. ožujka 2023. godine:
 
Državni dužnosnici 1
Državne dužnosnice 0
Rukovodeći državni službenici 1
Rukovodeće državne službenice 5
 
 
  • KORISNI LINKOVI:
Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova