Zaštita osobnih podataka

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu obrađuje osobne podatke građana (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova  –  pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Podaci koje Središnji državni ured za središnju javnu nabavu prikuplja su:
 • osobni podaci zaposlenika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu,
 • evidencija radnog vremena zaposlenika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu,
 • osobni podaci fizičkih osoba zakonskih zastupnika trgovačkih društava, vlasnici obrta ili nositelja samostalne djelatnosti s kojima Središnji državni ured ima ugovorni odnos,
 • osobni podaci korisnika iz članka 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 87/2020),
 • osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa odnosno temeljem oglasa ili javnog poziva 

Primatelji osobnih podataka
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.

Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 • pristup osobnim podacima,
 • ispravak osobnih podataka,
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama,
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama,
 • podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte: zastitapodataka@nabava.gov.hr 

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: zastitapodataka@nabava.gov.hr 
ili putem pošte:
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu:
n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ulica Ivana Lučića 8
10 000 Zagreb

 

 • OSOBA ZADUŽENA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Iva Poleto Pavlović

mobitel: 099 583 34 22
e-pošta: iva.poleto-pavlovic@nabava.gov.hr 
 

 • Zamjenica osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka

Maja Antolković Bašić

mobitel: 099 528 32 12 
e-pošta: maja.antolkovic-basic@nabava.gov.hr