Javna nabava

 

  • Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Jednostavna nabava
Na temelju članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, 12/13, 93/16 i 104/16), članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi) i članka 18. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 3/2015) donesen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.
 
Plan nabave
Registar ugovora