Uspostava i upravljanje sustavnim gospodarenjem energijom

Na temelju članka 21. stavka 2. točke 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, broj 127/2014) te članka 5. Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (Narodne novine, broj 18/2015) za osobu zaduženu za uspostavu i upravljanje sustavnim gospodarenjem energije u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, imenuje se Klaudija Kralj.

Kontakt:
tel: 01/4599 840, 4599 831
fax: 01/4599 844
e-pošta: klaudija.kralj@nabava.gov.hr