Financijski dokumenti

  • Sustav unutarnjih financijskih kontrola

    • Osoba zadužena za nepravilnosti:
 


tel: 01/4599 831
fax: 01/4599 844
e-pošta: info@nabava.gov.hr 

Temeljem odredbe čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 141/06) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezana je:
  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz čl. 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.
 

Financijski plan

Financijski plan Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2022.

Financijski plan Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2021.

Financjiski plan Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2020.

Financijski plan Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2019.

Financijski plan Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2018.