Javna nabava

 

  • Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Jednostavna nabava
Na temelju članka 38. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22)  i članka 18. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 97/20) donesen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.
 
Plan nabave Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu