Odluka o djelomičnoj obustavu postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu