Službenik za informiranje

Službenik za informiranje


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Središnji državni ured za središnju javnu nabavu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.
 
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti usmenim ili pismenim putem Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, službeniku za informiranje.
 
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac broj 2. Zahtjev za pristup informacijama, Obrazac broj 3. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ili Obrazac broj 4. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija koje možete poslati:
 
  • na adresu Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II, 10 000 Zagreb;
  • na broj fax-a: 01/4599 844; 
  • elektroničkom poštom na: info@sredisnjanabava.hr

Ukoliko zahtjev podnosite usmeno ili putem telefona zahtjev se može podnijeti:
 
  • na zapisnik, ponedjeljkom od 10:00-12:00 sati u prostorijama Središnjeg državnog ureda;
  • na broj telefona: 01/4599 883 ili 01/4599 831; 


Službenik za informiranje: Saša Čaldarević

e-pošta: sasa.caldarevic@sredisnjanabava.hr
tel: 01/4599 883
fax: 01/4599 844
 

Naknada za pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija


Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14 i 15/14).


Dodatne informacije


Povjerenik za informiranje