Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Središnji državni ured za središnju javnu nabavu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013 i 85/2015). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac broj 2. Zahtjev za pristup informacijama, Obrazac broj 3. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ili Obrazac broj 4. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija koje možete poslati:
 
  • na adresu Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 6-8/II, 10 000 Zagreb;
  • na broj fax-a: 01/4599 844; 
  • elektroničkom poštom na: info@sredisnjanabava.hr
  • na zapisnik, ponedjeljkom od 10:00-12:00 sati u prostorijama Središnjeg državnog ureda.


Službenik za informiranje: Saša Čaldarević

e-pošta: sasa.caldarevic@sredisnjanabava.hr
tel: 01/4599 831
fax: 01/4599 844