Zakoni i podzakonski akti


 na postupke javne nabave započete prije 01. siječnja 2017. godine primjenjuju se odredbe: